AAMU SALO

FICTIONAL FUNCTIONS

The bed is a place where our minds are active while the body rests. It’s a shelter of comfort as well as where we are the most vulnerable. The framework of this project is around the bed, which refers to the usage of objects, textiles and rituals surrounding it as references. Inspired by these references, the work envisions different scenarios involving these everyday life objects while speculating on their usage and meaning. Alike her other work, Aamu Salo seeks to find new angles in perceiving objects by deconstructing and questioning our environments.

Sänky on paikka jossa mielemme on aktiivinen ruumiin ollessa levossa. Se on suojapaikka, mutta samalla tila, joka muistuttaa meitä ihmisen haavoittuvaisuudesta. Tämä työ rakentuu sängyn ympärille, sänkyyn liittyvien esineiden, tekstiilien ja rituaalien tarjotessa sille viitekehyksen. Työ hahmottelee erilaisia skenaarioita tämän jokapäiväisen esineistön ympärille, samalla pohtien niiden käyttöä ja tarkoitusta. Kuten muissakin töissään, myös tässä Aamu Salo haluaa löytää uusia näkökulmia esineiden tarkasteluun kyseenalaistamalla ympäristöämme

aamu.salo@gmail.com

cargocollective.com/aamusalo

Tekstiili16_AamuSalo

photo by Eeva Suorlahti