CHEMARTS

Chemarts is a long-term strategic collaboration between two Aalto University schools, The School of Chemical Technology (CHEM) and The School of Arts, Design and Architecture (ARTS). The main objective of this ambitious mission is to inspire students and researchers to collectively explore the realm of biomaterials, while the results offer new dimensions and concepts for the future use of cellulose and other biomaterials.

Chemarts on strateginen yhteistyö Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun ja taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun välillä. Sen kunnianhimoinen ja tärkein tarkoitus on inspiroida opiskelijoita ja tutkijoita yhdessä tutkimaan biomateriaaleja ja luomaan uusia tulevaisuuden selluloosa- ja biomateriaalikonsepteja.

mainpic

photo by Eeva Suorlahti