LAIVI

THE SHIRT THAT I WORE CONTAINED MEMORIES

Influenced by the contemporary migrant crisis, in this work Laivi has explored the feelings of limited privacy and harrowing situations. The selective media coverage has turned the refugees into an anonymous crowd. Since temporary migration has lost its presumed end and has become statistically imperceptible, the project aims to capture the essence of long time spent on waiting by refugees looking for decent lives. This work continuously experiments with finding ways to fix static poses of garments dropped on the floor and illustrates the contradiction between empathy and self-defence, as well as their tenuous relationship.

Nykyhetken siirtolaiskriisien vaikuttamana Laivi pohtii työssään raastavien tilanteiden ja kadotetun yksityisyyden  aikaansaamia tunteita. Median kautta on muodostunut kuva pakolaisista anonyymina massana. Väliaikaiselle muuttoliikkeelle ei näy oletettua loppua, vaan se on muuttunut tilastollisesti huomaamattomaksi. Työssään Laivi haluaa tavoittaa pakolaisten kokeman pitkän odotuksen olemuksen. Tutkimalla maahan pudonneiden vaatteiden staattisia asentoja, hän pyrkii havainnollistamaan ristiriitaa empatian ja itsepuolustuksen välillä, sekä niiden heikkoa suhdetta.

info@laivi.ee

Tekstiili16_Laivi

photo by Eeva Suorlahti