OLDOUZ MOSLEMIAN & MARTIN GENET

PERFORMATIVE COMPOSITIONS

While some design practices tend to relegate materiality as a passive constituent of form in the final stages of design, this work focuses on the implementation of material behaviour as an active parameter of design. The work considers materials’ dynamic properties as a means to build performative material compositions. This master’s thesis was conducted as a collaboration between textile designer Oldouz Moslemian and architect Martin Genet. Bridging textiles, architecture and engineering, this multidisciplinary project investigates the construction of hybrid textiles through digital fabrication processes such as 3D printing and computational design methods.

Joskus suunnitteluprosessissa materiaalisuus nähdään passiivisena muodon ominaisuutena, sitä vastoin tämä työ keskittyy soveltamaan materiaalin käyttäytymistä aktiivisena suunnittelun parametrina. Tekstiilisuunnittelija Oldouz Moslemianin ja arkkitehti Martin Genet’n toteuttama työ käsittelee materiaalien dynaamisia ominaisuuksia keinoina rakentaa toiminnallisia kokonaisuuksia. Yhdistämällä tekstiilin, arkkitehtuurin ja insinöörityön, tämä monialainen työ tutkii hybriditekstiilien rakenteita digitaalisen valmistusprosessin, kuten 3D tulostamisen kautta.

oldouz.moslemian@aalto.fi

mrt.genet@gmail.com

Tekstiili16_OldouzMoslemian&MartinGenet

photo by Eeva Suorlahti