REETA EK

SKETCHBOOK

The Sketchbook – A Dive Into The Creative Process, is a master’s thesis work studying the designer’s creative process, method of work and sketching. Through this un-predefined self-guiding process, Reeta Ek aims to let go of the familiar rules and to be more confident and spontaneous, finding new materials and techniques that feel intrinsic. The outcome of this study, The Sketchbook, is generated through more than hundred of sketches. Presented in this exhibition, are the textiles developed within this project for new collections of Nanso and Lapuan Kankurit.

LUONNOSKIRJA

’Luonnoskirja – Sukellus luovaan prosessiin’ on maisterin opinnäyte, joka tutkii suunnittelijan luovan prosessin kulkua peilaten Reeta Ekin omaa tapaa työskennellä ja luonnostella. Työn tavoitteena oli päästä irti totutuista suunnittelua ohjaavista kaavoista ja saada varmuutta ja spontaaniutta työskentelyyn. Lopputuloksena tutkimusosuuden lisäksi syntyi reilun sadan luonnoksen Luonnoskirja. Luonnoskirjan materiaaleista ovat syntyneet myös tässä näyttelyssä esillä olevat työt, jotka ovat osa Nanson ja Lapuan Kankureiden uusia mallistoja.

reeta.ek@gmail.com

www.reetaek.com

Tekstiili16_ReetaEk

photo by Eeva Suorlahti