TEIJA VARTIAINEN

FORCES

The fashion textile collection for women, Forces, investigates the elements of an experiential material development from a perspective of sensory stimulation.  As part of Teija Vartiainen’s masters’ thesis, this collection is inspired by esthetical and structural change as a result of an external force. The collection consists of woven, printed, embellished, and thermoformed designs. The textiles are mainly handcrafted, while some are industrially manufactured in Italy, Netherlands and Finland.

Forces on naisille suunnattu kokoelma vaatetusmateriaaleja, jonka suunnittelun lähtökohtana on ollut ajatus ulkoisen voiman seurauksena tapahtuvasta esteettisestä tai rakenteellisesta muutoksesta. Materiaalikokoelma on osa maisterin opinnäytettä joka tarkastelee elämyksellistä materiaalikokemusta aististimulaation näkökulmasta. Mallisto koostuu kudotuista, painetuista, kirjotuista ja lämpömuovatuista malleista. Tekstiilit ovat pääasiassa käsintehtyjä, mutta osa on valmistettu teollisin menetelmin Italiassa, Alankomaissa ja Suomessa.

vartiainen.teija@gmail.com

www.teijavartiainen.com

Tekstiili16_TeijaVartiainen

photo by Eeva Suorlahti